Deratyzacja tak nazywamy działania polegające na tępieniu i ograniczaniu populacji szkodliwych gryzoni. Metody działania:

- mechaniczne: żywołapki, potrzaski, gilotynki

-  fizyczne: ultradźwięki i prąd

- chemiczne: cała gama rodentycydów (środki gryzoniobójcze) w różnych formach takie jak granulaty, bloczki, płyny, proszki do opylania, zatrute ziarno, płatki, pasty, pianki.

Szczury, myszy zaliczają się do zwierząt synantropijnych czyli żyjących na stałe lub okresowo w siedliskach człowieka. Poszukują tam schronienia, pożywienia, miejsc na gniazda. Można je spotkać w piwnicach, wysypiskach śmieci, kanalizacji miejskiej, portach, magazynach, zakładach produkujących żywność. Najczęściej możemy spotkać się ze: szczurem wędrownym (rattusnorvegicus), szczurem śniadym (rattusrattus), myszą domową (mus musculus), myszą polną (apodemusagrarius).

 

 

deratyzacja, usuwanie szkodników i szczurów Wrocław