Dezynsekcja jest to tępienie szkodliwych owadów, zwłaszcza pasożytniczych jak: karaluchy i prusaki, pluskwy (odpluskwianie), muchy, komary (opryski na komary), pchły, wszy oraz usuwanie ich jaj i larw czy usuwanie gniazd os i szerszeni.

Nazwa dezynsekcja pochodzi od łac. Insectum - owad, de - niszczenie.

Czym zatem jest dezynsekcja?

Dezynsekcją zwiemy wszelkie zabiegi i czynności, którym zadaniem jest niszczenie i unieszkodliwianie zbytecznych owadów i ich jaj z naszego otoczenia. Do dezynsekcji zalicza się również usuwanie roztoczy, pajęczaków (stawonogi). Duże ilości pożywienia, liczne kryjówki, dobre warunki do rozmnażania się, wszystko to spowodowało, że powstała nowa grupa zwierząt związana z domostwami ludzkimi, są to tak zwane zwierzęta synantropijne. Zwierzęta te możemy podzielić ze względu na ich szkodliwość, która jest bardzo zróżnicowana, a dany szkodnik może powodować duże straty gospodarcze, mieć znaczenie sanitarno-epidemiologiczne, jak i być bardzo dokuczliwy.

Szkodniki - w jaki sposób je dzielimy?

  • o znaczeniu sanitarno-epidemiologicznym: przenoszą choroby, niszczą przetworzoną żywność, zanieczyszczają gotowe produkty. Należą do nich: karaczany, muchy, mrówki faraona.
  • szkodliwe o znaczeniu gospodarczym: zjadają i uszkadzają żywność poprzez żerowanie i rozmnażanie się w produktach spożywczych. Tego rodzaju szkodniki magazynowe rozmnażają się bardzo szybko i doprowadzają do dużych strat gospodarczych. Należą do nich: wołki zbożowe, mole spożywcze, mole ubraniowe, gryzki, rozkruszki.
  • dokuczliwe: takie, które powodują uczulenia, a także są drażniące dla człowieka. Potrafią skutecznie przeszkadzać w wypoczynku, a w skrajnych sytuacjach mogą być bardzo niebezpieczne. Pajęczaki, które mogą wywoływać uczulenie to na przykład: roztocza mogą pasożytować na ptakach dzikich, domowych (ptaszyniec kurzy), a także roztocza, które występują w kurzu domowym. Mogą one powodować astmę oskrzelową oraz silne alergie (podrażnienie oczu, skóry).
  • pasożytnicze: specyficzne rodzaj współżycia człowieka i owadów. Jest to sytuacja, w której owad żywi się krwią swojego żywiciela – człowieka. Warunki sprzyjające pasożytom to duże skupiska ludzi i rotacja krótko przebywających osób. Do grupy najbardziej uciążliwych pasożytów zaliczamy: pluskwy, wszy, komary, pchły.
  • jadowite: do tej grupy stawonogów zaliczamy osy, szerszenie. Robotnica osy jest zdolna wielokrotnie użądlić, jej jad może powodować bardzo silne podrażnienia u osób nadwrażliwych oraz wielokrotnie użądlonych. Najbardziej niebezpieczna sytuacja występuje  gdy, użądlenie nastąpi w okolicy języka, gardła, przełyku. Może to spowodować śmierć, gdy poszkodowany nie otrzyma pomocy lekarskiej w ciągu kilku minut od użądlenia.

Metody stosowane podczas dezynsekcji

  • klasyczna (opryskowa) - polega na aplikacji środków owadobójczych na powierzchnię za pomocą opryskiwaczy. Preparaty wykorzystywane w tej metodzie mają właściwości kontaktowo- żołądkowe. Działanie owadobójcze następuje w wyniku spożycia, jak i poprzez kontakt owadów z opryskaną powierzchnią. Metodę tę cechuje wysoka skuteczność i szybkość działania.
  • żelowa - polega na aplikacji trutki w formie żelu. Żel nanosi się w miejscach, po których wędrują owady i ich kryjówek (szpary, szczeliny). Przy pomocy tej metody zwalcza się głównie Prusaki i karaluchy. Metodę tę cechuje duża skuteczność i dyskrecja.

Zadzwoń - oferujemy sprawdzone metody pozbycia się prusaków, karaluchów i innych owadów.

dezynsekcja, usuwanie karaluchów i prusaków Wrocław